ultramedic.com.pl

blog o zdrowiu

diagnostyka
Zdrowie

Co oznacza obecność białka w moczu?

Obecność białka w próbce moczu nie oznacza od razu problemów ze zdrowiem. Białkomocz, czy inaczej proteinuria może wynikać między innymi z nadmiernego wysiłku fizycznego. Zdarza się jednak, że ma podłoże patologiczne i jest oznaką choroby. Z tego względu wszelkie nieprawidłowości należy skonsultować ze specjalistą, by wykluczyć chorobę lub w razie wykrycia schorzenia podjąć odpowiednie kroki. O czym może świadczyć białkomocz i kiedy sygnalizuje on chorobę?

Jakie są normy białka w próbce moczu?

Wydalanie białek w moczu jest procesem fizjologicznym i gdy mieści się w określonych normach, nie powinien budzić niepokoju. Zdrowa osoba każdego dnia może wydalać do 150 mg białka. Średnia natomiast wynosi 50 mg. Organizm może wydalać różnego białka, w tym globuliny, białka krwi i białko Tamma-Horsfalla. W przypadku obecności białka w moczu często należy powtórzyć badanie celem eliminacji czynnika, który mógł wywołać pojawienie się takiego wyniku. Do czynników tych zalicza się między innymi znaczny wysiłek fizyczny, podwyższoną temperaturę czy białkomocz ortostatyczny będący konsekwencją wielogodzinnej pozycji stojącej.

Jakie mogą być przyczyny białkomoczu?

Białko w moczu może być objawem wielu chorób, w tym przede wszystkim nieprawidłowego działania nerek. Przyczyny białkomoczu możemy podzielić na dwie podstawowe kategorie wynikające:

  • kłębuszkowego zapalenia nerek (KZN) w postaci pierwotnej;
  • kłębuszkowego zapalenia nerek w postaci wtórnej, które występuje wraz z chorobami takimi jak cukrzyca, toczeń, czy zakrzepica żyły nerkowej.

Oprócz białkomoczu kłębuszkowego wyróżnić możemy również:

  • białkomocz w postaci cewkowej – wynika z nieprawidłowego działania cewek nerkowych oraz niewystarczającej reabsorpcji białek;
  • białkomocz przednerkowy (z przeładowania) – który występuje wraz z chorobą układową, gdy liczba białek w osoczu jest zbyt wysoka;
  • białkomocz czynnościowy – powodowany między innymi przez wysiłek fizyczny, czy gorączkę;
  • białkomocz ortostatyczny – pojawia się, jak wcześniej wspomniano, przy długotrwałej pozycji stojącej;
  • białkomocz mikroalbuminuria – występuje w początkowym stadium schorzeń w obrębie nerek.

Co ciekawe białko w moczu może wynikać z chorób zlokalizowanych poza obszarem nerek np. w związku z niewydolnością serca powodującą problemy z krążeniem. Pojawienie się białka w moczu często jest związane również z reakcją po terapii różnego rodzaju lekami. Może ono wynikać również z reakcji organizmu na pojawienie się w układzie krążenia jadu owada. Co więcej, białkomocz jest też związany niekiedy z infekcjami bakteryjnymi, wirusowymi lub też pasożytniczymi.

W jaki sposób leczy się białkomocz?

Trudno jednoznacznie określić sposób leczenia, gdyż przyczyn pojawienia się białka w moczu jest bardzo dużo. Po przeprowadzeniu rozszerzonej diagnostyki możliwe jest określenie konkretnej przyczyny i wdrożenie leczenia kierunkowego, jeżeli jest ono oczywiście możliwe. W przypadku, gdy białkomocz nie ma podłoża patologicznego, terapia ma postać leczenia objawowego i profilaktyki. Jeżeli więc wynika np. z gorączki, podaje się leki, mające na celu zbicie temperatury.