Centrum Medyczne Ultramedic w Bielsku-Białej – kontakt

Strona główna » Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ULTRAMEDIC ® Centrum Medyczne Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Broniewskiego 48 (skrzyżowanie ulic: Broniewskiego i PCK) 43-300 Bielsko-Biała


Napisz do nas!
Sprawy ogólne – ofertybiuro@ultramedic.com.pl Medycyna pracy – umowy – rejestracja na badania medycynapracy@ultramedic.com.pl Rejestracja do lekarza, odwołanie wizytyrezerwacja@ultramedic.com.pl
www.ultramedic.com.pl
Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:
Godziny otwarcia przychodni: od godz. 7.00 – 20.00
Rejestracja telefoniczna poradni specjalistycznych: od godz. 10:00 – 18:00
Badania laboratoryjne: od godz. 7.00 – 18.00
Rejestracja telefoniczna medycyny pracy: od godz. 12:00 – 15:00

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Ultramedic Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Broniewskiego 48.
2. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Ultramedic Centrum Medyczne sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email iodo@ultramedic.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust.2 lit h) RODO w związku z art.3 ust.2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz w przypadku medycyny pracy na podstawie art.9 ust.2 lit h) RODO w związku z art. 6 i 11 ustawy o służbie medycyny pracy.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą uprawnieni pracownicy NZOZ Ultramedic Centrum Medyczne s.c. 43-300 Bielsko-Biała ul. Broniewskiego 48.
5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.